Why Ducky? na GBF

Następnym zespołem, na festiwalu będzie Why Ducky?

[embedplusvideo height=”365″ width=”450″ standard=”https://www.youtube.com/v/mwacObMnYiA?fs=1″ vars=”ytid=mwacObMnYiA&width=450&height=365&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2547″ /]