Ryan McGarvey z USA kolejną gwiazdą GBF

Gwiazdą Jednego z dni festiwalowych będzie gitarzysta Ryan McGarvey z USA uznany za objawienie według gazety Guitar Player !!!

[embedplusvideo height=”365″ width=”450″ standard=”https://www.youtube.com/v/mLSzSt1VW6c?fs=1″ vars=”ytid=mLSzSt1VW6c&width=450&height=365&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9372″ /]